Azimuts

Mapa d'escala 1:50000 amb la mira dels azimuts mirant a l'Oest quan la declinació magnètica és a l'estde fa anys. En aquestaWebde la NOAA es pot consultar.

50

El mapa orientat al Nord, la linia de rumb va d'esquerra a dreta de la quadricula, és a dir del Nord de quadricula, és a dir apunta al Oest.

50

Amb la Declinació del 2018 aquest mapa em donava un error de 500 m a una distància de 20 km.