50 50

Mapa a escala 1:50000 de la DGPEIS. Vermell:aproximació. Rosa:detall. Blau:codificació SOC. Groc:malla UTM.


50 Detall de la imatge anterior, fixeu-vos com intersequen les linies de la quadricula de les UTM amb la planimetria, els camins en aquest cas a l'alçada de Cal Mariets. En groc es resalten les creuetes parcials que marquen el pas de la codificacio del Sistema de Orientacio Cartografica de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments
40 Detall del mapa a escala 1:40000 amb codificació SOC sobre la quadricula, adoneu-vos com les linies difereixen sobre la planimetria. La imprescindible codificació SOC queda inutilitzada i a control ningú es pren la molèstia de atinar-hi. Cal Mariets.
COE Cal Mariets tal i com es veu al tercer i últim mapa disponible a la torre, el de l'edició de paper satinat de la DGPEIS a escala 1:25000
14icc2015 Ara fixeu-vos com les linies de les SOC anteriors no coincideixen amb el mapa de l'ICC nº14 de la serie a escala 1:25000 actualitzat, edició del 2015.
14icc2015 Fragment del mapa de la imatge anterior, es mostra la correlació de coordenades, fixeu-vos en com les línies de coordenada no coincideixen amb la bifurcació dels dos camins a Cal Mariets. Aquest tipus de detalls son de vital importància en els moments de la declaració d'un incendi, o durant les fases d'aquesta així per tal de guiar i donar informació a control. Algú es veu amb cor de treballar en aquestes condicions?