mariets

Mapa a escala 1:40000, DGPEIS. Turó de l'Avellana

Vermell:aproximació. Rosa:detall. Groc:coordenades. Blau:codi SOC

abast

Detall de la llegenda amb l'abast del Punt de Guaita.

40icc2015

Fragment del mapa a escala 1:25000 nº40 de la serie de l'ICC amb coordenades. Edició del 2015.

40icc2015

Detall del mateix en el punt dels Balços.

75icc2014

Fragment del mapa a escala 1:25000 nº75 de la sèrie de l'ICC amb coordenades UTM. Edició del 2014.

75icc2014

Detall del mateix en el punt dels Balços, veigueu com la intersecció de les linies de les coordenades UTM difereixen de les anteriors en la planimetria.