EL TURÓ DE LA VERGONYA

Aquesta pàgina web sorgeix de la disposició per a la divulgació d'imatges i d'informació per a complementar deficiències i denunciar el que s'hi assenyala. Vull donar avís, advertint i posant en coneixement per tal de poder-me desresponsabilitzar després d'haver intentat publicar dos articles en alguns mitjans de comunicació sense èxit.

He inclòs alguns documents que venen a testimoniar el que s'hi explica i fonamentar-ho.

Dono ple suport a d'altres iniciatives similars i em solidaritzo amb les persones que han pogut trobar-se desamparades davant de l'abús de poder i els privilegis que dilapiden els drets bàsics i els recursos comuns, per part d'una administració que disposa sense escrúpols.


What it's all coming to
Crumbs on the table
And mud on these shoes
Treading so long
I can't see where we've been
Tracks on the trail
And nails digging in
Who's to say it's all for the best in the end
Some hands will rob you
And some hands will beg
Some say they'll stay
Til the last dying day
But if actions can't speak
And words cannot do
What ten thousand armies
Can't even fight through
Who's to say it's all for the best in the end
Who's to say it's all for the best in the end


Charlotte Gainsbourg

El que aquí relato es basa en la meva expèriencia acumulada en el periode 2008-2018, en la prevenció d'incendis, he estat guaita forestal durant 8 anys l'ùltim del qual a Bombers de la Generalitat, completen el decenni dos anys d'auxiliar tècnic de la Diputació de Barcelona.

Tot el que vull explicar està de diverses formes narrades enl'escritque vaig fer arribar a la revista La Directa sense que l'arribessin a publicar i posteriorment ho vaig adaptar per a dues cartes al lector al diari El Punt Avui, que resulten excessives per a l'espai que es destina, en aquesta pàgina web amplio l'informació de la que vull fer-vos partíceps.

La prevenció d'incendis en entredit I La prevenció d'incendis en entredit II

En ells podreu extreure'n detalls d'altres situacions extranyes i d'obligada denúncia, per lo innecessàries i sobrades, abusives.

La Cartografia Operativa d'Emergències (C.O.E)

A la torreta de Guaita del turó de l'Avellana em van posar a la disposició de tres mapes que us els mostro parcialment en fotos per a donar-vos testimoni dels errors que contenien. En total em van lliurar 3 mapes, tots ells contenien errors i no es complementaven.

Elprimerque us mostro és a escala 1:25000, i s'inclou a tots els parcs de bombers de la Generalitat, es porta usualment als vehicles d'intervenció, està editada en paper setinat i normalitzat com ho faria una editorial. El que jo disposava i presumiblament els que es disposava als parcs de bombers, son de l'edició del 2008. En la fotografia que us mostro hi ha un error que malgrat vaig fer saber als responsables ho han ignorat, és el punt de guaita que hi ha representat al anoienc municipi de Sant Joan de Mediona aSt.Elies, mai hi ha estat en realitat éstàsituata un quilòmetre de distància respecte la seva posició real, la que ens descobreix en l'ortofotomapa la imatge àerea. La diferència és rellevant ja que la visibilitat que hi haurà sobre el paisatge serà diferent i una columna de fum serà dominada o no per aquesta torreta de guaita en funció de la seva posició, i serà coordinada per una altra torreta de guaita en cas de tenir-ne una visibilitat parcial o pitjor que la que hi hagui colindant, o sia la que jo ocupava al Turó de l'Avellana per exemple.

L'altre aspecte a destacar es l'antiguitat al meu parer inadmissible, una edició del 2008 al que no hi apareix la c-37 de nova construcció entre de molts d'altres que deuen haver cambiat en deu anys.

Elsegonmapa que en principi hauria de ser el de més ús i operativa per l'escala 1:40000, abast significatiu de territori en un mateix document i codificació completa de les quadricules SOC, és el que em va deixar garratibat en adonar-me de que les linies dels fusos, de les coordenades UTM Universal Transverse Marcator, estàn desfassades, contenen un error de 300 metres de desfassament, en consequencia tota la codificiació feta sobre aquesta cuadrícula resulta inútil, és erronia, un perill. El mapa en la seva totalitat és millor llençar-lo a les escombraries, tampoc hi apareixen les linies de Municipis. La codificiació tal i com comento més endavant en unescrita la sala de control resulta vital per a identificar el territori unívocament, els topònims es repeteixen, no donen una informació ràpida i concisa. Per unificar criteris i rebaixar el nivell d'incomunicació i temps perdut en que les flames progressen per crèixer més i més, postergant les sortides dels mitjans aeris i terrestres, els bombers dissenyen i implementen el Sistema de Orientació Cartogràfic les SOC, pero no l'utilitzen, la menyspreen i ni tan sols em contesten aquestes i d'altres questions que plantejo a la sala de comunicacions. Es cert, que el desfassse es fruit de la implementació de les noves ETRS 89, malgrat aixó el que plantejo es si tè sentit a nivell operatiu. Res es va dir de tot aixó havent salvat ja 3 anys de la implementació al 2015 tal i com podeu observar a les fotografies parcialment reproduïdes dels mapes a escala 1:25000 de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). Bombers codifica les SOC sobre unes coordenades, les coordenades canvien en haver-hi una convenció en els estandars. La DGPEIS no trasllada el més mínim als seus guaites de recent incorporació i deixa una codificació impresa en quadrants que son distints, és doncs impossible treballar amb els mapes, et generen una pèrdua de temps i una responsabilitat indirecta innegable i qui sap si desapercebuda, no tothom hi atina. No és nomès el fet de mantenir ambiguitats amb matèria que afecta directament la seguretat del personal sinó de implementar noves eines com la de "Foc forestal" amb uns costos innegables de desenvolupament que es podrien destinar a que els guaites pugin disposar de una cartografia acord, o un dia més de formació per a ser convenientment avisats, entrenats o el que sigui. Quin objectiu persegueix actuar així si es que ho fa? tres anys son més que suficients per a haver consensuat una adaptació a aquest canvi de coordenades, més si es dedica energies a implementar aplicacions d'alt nivell, que es el que realment ocorre? Quan poso en avís als meus superiors, presento queixes, ho comparteixo amb la sala de comunicacions, tot el que rebo es un imponent i estúpid silenci.

Eltercermapa que posen a la meva disposició es el que vindria a ser el substitut del preuat mapa comarcal d'escala 1:50000 de l'Anoia, de l'ICC. Es també una edició pròpia de bombers en paper normal que s'estripa fàcilment, en el que el punt de guaita hi apareix centrat en el territori que mostra. Hi inclouen una mira de graus que és fantàstica i molt útil per llegir els azimuts en una torreta metal·lica en que la bruixola queda inutilitzada. Situar la columna amb seguretat i triangular amb d'altres torretes si procedeix. Doncs bé, resulta que m'han col·locat la mira sobre el mapa torta, el que es podria intepretar com la declinació magnetica és en realitat una altra errada. Tampoc m'en donen explicació.

Cal Sisplau